Home

Procedura arhivare documente

10 minute | Global Storage Solution - Arhivare Documente

Procedura De Sistem Privind Arhivarea Documentelo

13. Anexa 3 - Inventar de documente pentru arhivare 14. Anexa 4 - Proces verbal de predare-primire documente pentru arhivare 15. Anexa 5 - Proces verbal de avizare a distrugerii documentelor Prezenta procedura stabileşte modul de arhivare, păstrarea şi responsabilităţile privin Arhivarea anumitor documente ce apartin institutiilor sau societatilor comerciale este obligatorie, conform legislatiei in vigoare. Pastrarea documentelor se poate face pe suport de hartie sau electronic.. In acest articol, vei afla care sunt prevederile legale privind arhivarea documentelor, care sunt obligatiile persoanelor juridice in acest sens si ce poti risca prin nerespectarea normelor. Arhivare 4 Secretariat Secretară Gheorghiţa Daniela NISTOREASA 4.SCOPUL: 4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate: Prezenta procedura stabileşte modul de arhivare, păstrarea şi responsabilităţile privind arhivarea documentelor în cadrul Şcolii Gimnaziale Petru Poni Cucuteni MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR. PROCEDURI DE LUCRU ȘI ARHIVARE ELECTRONICĂ -Suport de curs - 201

Arhivare si eliminare documente financiar-contabile. 14-Apr-2020. 10415. Pentru o societate comerciala care are foarte multe documente contabile mai vechi de 7 ani, care este procedura legala de distrugere a acestor documente, dat fiind ca spatiul de arhivare este insuficient Arhivare documente 2020: Cum și cât se păstrează actele financiar-contabile ale firmei în acest an. Potrivit normelor în vigoare, arhivarea documentelor financiar-contabile se face în 2020 conform unor reguli specifice. Spre exemplu, există peste 20 de acte ce trebuie păstrate de contribuabili timp de cinci ani, în timp ce altele. Potrivit normelor în vigoare, arhivarea documentelor financiar-contabile se face conform unor reguli specifice. Spre exemplu, există peste 20 de acte ce trebuie păstrate de contribuabili timp de cinci ani, în timp ce altele trebuie păstrate pentru zece sau chiar 50 de ani. De altfel, arhivarea lor se poate face atât în format hârtie, cât şi-n format electronic Arhivarea documentelor este reglementata in principal, de Legea 16/1996 cu completările și modificările sale, Ordinul 216/1996 - Instrucțiuni pentru creatorii de arhivă, Legea 135/2007 - arhivare electronica, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2634/2015 care prezintă norme de arhivare a documentelor financiar-contabile

Arhivarea documentelor: prevederi legislative si sanctiun

  1. Documente de referinta 4. Definitii si abrevieri 5. Descrierea procedurii 6. Procedura care descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la electronic de arhivare si documentele arhivate in cadrul arhivei electronice; 10. Arhiva electronic
  2. Care este procedura de arhivare a documentelor? Proceduri Inregistrari si Politici Contabile OMEF 3512/2008 arhivare Prevederi privind arhivarea si pastrarea registrelor si a documentelor financiar-contabile se regasesc in Sectiunea F din Norma metodologica de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile , aprobata prin OMEF 3512/2008
  3. Procedura operationala (PO) Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul unităţii : 4: Acte de studii : Documente oficiale de stat, cu regim special, care confirmă studii de învățământ, nivele, calificări dobândite : 5: Regulamen
  4. PROCEDURA DE SISTEM Privind Arhivarea Documentelor în cadrul Universitätii Politehnica Bucuresti Cod: PS-15-DJC-02 Edifia 11 Nr. de ex. 23 sä le predea spre arhivare, pe bazä de inventar de documente pentru arhivare (F — PS NN 04 — 03 ) proces-verbal de predare-preluare (F PS NN 04 - 04), su
  5. Procedura de gestionare a documentelor interne (27 pagini in word) cu urmatorul cuprins (titlurile capitolelor principale): 1.Cadrul legal 2.Elementele obligatorii ale documentelor utilizate de entitate 3. Documente intocmite prin mijloace electronice 4.Moneda de intocmire 5.Procedura corectarii documentelo
  6. Prezenta procedura stabileşte modul de arhivare, păstrarea şi responsabilităţile privind arhivarea documentelor în cadrul Biroul Financiar Contabilitate parte a activităţii de arhivare generală din cadrul Muzeului Naţional al Satului Dimitrie Gusti. 4. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 4.1
  7. documente, reguli cu privire la organizarea și funcționarea activității de arhivare, de formare a arhivelor proprii ale structurilor organizatorice din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplică tuturor categoriilor de personal din cadrul Universității Tehnice din Cluj

Managementul Documentelor

arhivare electronică a documentelor şi stabilesc procedura privind acordarea, suspendarea sau retragerea deciziei de acreditare a administratorilor de arhive electronice de către Autoritatea Națională pentru Comunicații, denumită în continuare ANC, precum şi condiţiile privind desfăşurarea acestei activităţi. Art. 2 Procedura reglementează activitățile din cadrul procesului de completarea corectă și în termen a documentelor școlare, precum și modul de arhivare, păstrarea și responsabilitățile privind arhivarea documentelor în cadrul CNI Gr. MOISIL. 2.0. DOMENIUL DE APLICAR

Arhivare si eliminare documente financiar-contabil

Procedura de arhivare a documentelor. 28 Nov 2019. Realizat de. Colectiv Rentrop&Straton. Tags: Legea contabilitatii nr. 82/1991 proceduri contabile arhivarea documentelor. Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii. Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor documentate Alexandra Vosniuc Secretariatul Comisiei de monitorizare (Biroul Asigurarea Calităţii, str. Lascăr Catargi, nr. 54) 1.4. Aprobat 117A/25.11.2019 Aprobat Biroul Executiv al Consiliului de Administrație 1.5. Arhivare original Compartiment inițiator - Birou Managementul Calități PROCEDURA DE ARHIVARE, PASTRARE A DOCUMENTELOR Cod RBPF - PL 14 Editia - 1 Intocmit Verificat Aprobat Nume . Prenume Functie Data Semnatura CUPRINS: Definitia procedurii. Scop si domeniu de aplicare. Definitii si abrevieri. Atributii si responsabilitati. Actiuni si metode. Documente si anexe. Definitia proceduri Prin procedura este documentat si modul cum sunt tratate documentele care implica plai din fondurile _____. 5.4. La procedura participa toate Compartimentele de specialitate, conform cu atribuiile care le revin in primirea sau emiterea de documente. 5. UNITATEA _____ Serviciul Contabilitat

Arhivare documente 2020: Cum și cât se păstrează actele

Arhivarea documentelor: Cum și cât păstrezi actele firmei

Ești aici: Acasa Documente și arhivare. Procedura operațională pentru echivalare studii - 2019-2020. Ataşamente: Procedura operationala echivalare studii 2019-2020: Informare cu privire la cele mai recente evoluții CE. Detalii Creat la Vineri, 21 Iunie 2019 10:4 5.1. Procedura se aplică în toate compartimentele x de către personalul implicat în gestionarea controlată a următoarelor categorii de documente, fără a se limita numai la acestea: a) documente privind SCIM (manuale, politici. proceduri. referențiale servicii / proces și instrucțiuni, formulare, etc Una dintre activitatile care ne ocupa destul de mult timp, dar care trebuie efectuata in mod obligatoriu este arhivarea documentelor financiar-contabile precum si pastrarea acestora pentru anumite perioade de timp. Documentele financiar-contabile ce stau la baza operatiunilor pot fi prezentate atat pe suport de hartie cat si in format electronic Legislatie arhivare documente Discret Arhivare™ va pune la dispozitie in cadrul acestei Sectiuni o selectie de prevederi normative si legislative de interes in domeniul Arhivarii documentelor si domeniile conexe. Versiunile sunt publicate in variante neoficiale consolidate si actualizate, constituindu-se intr-un util ghid juridic al domeniului arhivarii documentelor arhivelor. Legea trasează foarte clar procedura de arhivare, respectiv obliga˛iile pe care le au cei care creează și de˛in documente. În primul rând, este necesar să ˛ină o eviden˛ă a tuturor documentelor intrate, ieșite sau a celor create pentru uz intern. Anual, aceste documente s

Capitolul 13 contine recomandari privind circuitul intern, numarul de exemplare si locul de arhivare pentru fiecare document din nomenclatorul de documente prevazut de O 2634/2015. Documentul este in format word, adaptabil in functie de specificul entitatii. Click AICI pentru Procedura privind Documentele Interne OMEF 3512/2008 și Codul Fiscal stabilesc termene de păstrare a documentelor contabile de la 5 la 10 de ani, în funcție de tipul lor. Următoarele documente contabile pot fi păstrate pe o perioadă de 5 ani, dacă necesitățile proprii ale unității nu impun păstrarea acestora pe o perioadă de timp mai mare: Facturile aferente bunurilor. Eliminarea din arhiva a documentelor al caror termen legal de pastrare a expirat se face de catre o comisie, sub conducerea administratorului sau a ordonatorului de credite, dupa caz. In aceasta situatie se intocmeste un proces-verbal si se consemneaza scaderea documentelor eliminate din Registrul de evidenta al arhivei. La art. 11 din Legea. Nomenclatorul documentelor utilizate de entitate 14,Factura Capitolul 13 contine recomandari privind circuitul intern, numarul de exemplare si locul de arhivare pentru fiecare document din nomenclatorul de documente prevazut de O 2634/2015. Documentul este in format word, adaptabil in functie de specificul entitatii Procedura operațională reglementează procesul de înregistrare, arhivare şi de utilizare a activităţilor desfăşurate în regim de videoconferinţă. 4.2. Procedura stabileşte condiţiile tehnologice, cunoştinţele şi normele deontologice ce trebuiesc îndeplinite sau însuşite pentru înregistrarea, arhivarea, accesarea şi utilizare

Arhivare Fizica » Servicii Arhivare Fizica Documente » Stefadina®Exemplu Diagrama de proces pentru realizarea procedurii de sistem (PS) | Control Managerial Intern

Procedura de sistem privind CIRCUITUL DOCUMENTELOR ÎN UnAȘM Ediția 1 Documente de provenienţă externă - documentele care vizează într-o formă sau alta activitățile UnAȘM, nu sunt elaborate în cadrul UnAȘM și ale căror modificări nu se află sub controlul UnAȘM (documente Serviciile de arhivare sunt susținute de soluția digitală a aplicației ARHIVO®, care asigură securitatea informațiilor și acces la documente în format digital în mai puțin de 15 de minute. ARHIVO® este aplicația hibrid DAS prin care se realizează managementul documentelor din arhive PROCEDURA DE ARHIVARE IN SECŢII Ediţia I 2 i 4 Revizia 0 1 l 3 Exemplar nr. Tip document: PROCEDURA GENERALA ; Cod document: PG. ARH. 01 LISTA DE DIFUZARE Ex. nr. Ediţie/ revizie Difuzare Observaţii Departament Nume şi prenume Semnătura Dată 1 1/0 Manager Ing. Mitruf Diana A W [29.09.2015 2 1/0 Director medical CPU,Ambulatoriu Dr.-Lupu.

Cum se arhivează documentele? - DMS Arhivare document

In ședinta BECA din 25 noiembrie 2019 a fost aprobată Procedura de sistem privind inițierea, elaborarea, aprobarea, difuzarea și arhivarea informațiilor documentate ( cod, ghid, regulament, metodologie sau a altor documente asimilate Sistemului de management al calității) din cadrul UAIC.. Procedura se află postată pe site-ul UAIC, pe pagina Biroului Managementul Calității, sub. Procedura de recoltare, etichetare, pastrare, transmitere probe sange si dosare donatori CSH catre laboratorul de testare, comunicare cu RNDVCSH si arhivare documente donator

Eliminarea din arhiva a documentelor contabile (un mesaj găsit) Pentru distrugerea unor documente contabile, al caror termen de arhivare a expirat, conform OMFP nr. 2634/2015,Eliminarea din arhiva entităţii a documentelor financiar-contabile, al căror termen de păstrare prevăzut în prezentele norme a expirat, se face de către o. Indosariere si arhivare fise de asistenta Inregistrare fisa dupa asistenta REVENIRE ASISTENŢĂ. Elaborare grafic de asistenţǎ (F01-P01.06). D. D.A. Sefi de catedra Grafic de asistenţa. Grafic înregistrat, şi avizat. Grafic de asistenţǎ. Prezentare grafic de asistenţǎ în CP D. Grafic înregistrat, avizat şi semna UTCB PROCEDURA OPERAŢIONALĂ - Cod: PO-14 (Fişier: PO-14.doc) EDITARE, M ULTIPLICARE, ARHIVARE Ediţia: 4 Revizia: 0 Pagina 3 din 10 1. SCOPUL PROCEDURII Procedura are drept scop uniformizarea documentelor elaborate în DMCDI în scopul editării

Depozitare arhiva | Arhivare documente – A&B Activ Distribution – office@abactivServicii arhivare documente si depozitare arhiva | ArchivITFirma arhivare documente

Care este procedura de arhivare a documentelor

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND pASTRAREA DOCUMENTELOR iN CADRUL Cod: UPT-PO-S-O-44 COMPARTIMENTULUI Editia 2 -Revizia 0 • Instruqiuni privind activitatea de arhiva la creatorii ~i detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 PS Procedura de sistem 2. E Elaborare 3. V Verificare 4. A Aprobare 5. Ap Aplicare 6. Ah Arhivare 7. PO Procedură operațională 8. A Compartiment Administrativ 8. Descrierea procedurii: 8.1. Generalități În vederea asigurării securității și siguranței copiilor în perimetrul unității școlare, definit c Informaţii relevante despre păstrarea şi arhivarea registrelor de contabilitate şi a celorlalte documente financiar-contabile regăsim în Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2634/2015. Potrivit acestuia, păstrarea documentelor justificative, a registrelor de contabilitate şi a celorlalte documente financiar-contabile se face, după caz, la domiciliul fiscal, la sediul social.

Procedura operațională Gestionarea actelor de studii și a

Procedura de gestionare a documentelor interne 2019

Spații certificate - de depozitare documente atât în centrul țării, cât și în capitală Optimizare - spațiu, accesând serviciile specilaizate de arhivare Securitate - cutiile cu documente păstrate în spații monitorizate la cele mai înalte standard Legea nr. 135/2007, legea privind arhivarea documentelor in forma electronica Text preluat de la: Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica - Discret Arhivare Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 22 mai 2007 Capitolul I - Dispozitii General Procedura va fi aplicatä în activitatea de arhivare a documentelor primite elaborate la nivelul Institutiei publice; Personalul care se ocupä cu activitatea de arhivare a documentelor din cadrul Institutiei publice, va aplica prezenta procedurä în activitatea desfäsuratä Servicii arhivare documente, servicii de distrugere confidentiala a documentelor. Distrugerea confidentiala a datelor Documentele vechi, care si-au incheiat perioada de pastrare impusa de lege sau de politica de desfasurare a activitatii Societatii, date existente pe diferite suporturi (cd, dvd, casete audio-video, documente, materiale promotionale, card-uri, etc), devin din ce in ce mai mult. View 22 Procedura operationala arhivare.doc from AA 1Casa Corpului Didactic Braşov PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ARHIVAREA DOCUMENTELOR SI INREGISTRARILOR Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.d

Arhivarea si pastrarea documentelor financiar-contabile

Proceduri operaționale. PO 13.01 - privind completarea Registrului de casă. PO 13.02 - privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei. PO 13.03 - privind înregistrarea contabilă a activelor circulante (materiale și obiecte de inventar) PO 13.04 - privind înregistrarea contabilă a imobilizărilor necorporale și corporale Un Sistem de management al documentelor (cunoscut și sub abrevierea DMS, de la engleză Document Management System) este un sistem software (sau un set de aplicații software) care furnizează, de regulă, capacitatea de stocare, versionare, metadate, securitate, indexare și de regasire rapidă a documentelor.. Sistemele de tip DMS și arhivare electronică asigură

Registru intrare iesire, A4, tipar fata/verso, 100 file/carnet 411 - mediatec

Legea 135 din 2007 privind arhivarea electronică. Prezenta lege stabileşte regimul juridic aplicabil creării, conservării, consultării şi utilizării documentelor în formă electronică arhivate sau care urmează a fi arhivate într-o arhivă electronică. Operaţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor în formă electronică se. Model procedura BYOD. Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalprotectiadatelor.ro. Atentie la data valabilitatii intrebarii! Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 14 iul 2020 Procedura de contestare: ,Județ BUCURESTI Modalitate prestare National si transfrontalier Timp de soluţionare 30 zile calendaristice Termen de arhivare 10 ani Termen de completare dosar 15 zile calendaristice Notificare la expirarea termenului de soluţionare 5 zile calendaristice. Documente necesare. Nr. Crt Legătorie documente Ordonăm actele astfel încât depozitarea și căutarea lor să fie cât mai facilă. Un dosar este constituit fie dintr-un document de o filă fie mai multe documente însumând maxim 250-300 de file. În cazul mai multor volume, ținând cont de aspectul cronologic sau alfabetic stabilit de creatorul de documente Procedura arhivare documente la nivelul entitatii publice. valabil la 27 Ian 2020. Intrebare: Rog model de Procedura arhivare documente la nivelul entitatii publice. Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii.

Procedura de arhivare a documentelor - PortalContabilitate

Arhivare Difuzare electronicä Difuzare electronicä 26 07 2021 . 4. Scopul procedurii operationale Documente de referintå si reglementåri aplicabile activitàtii procedurate Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfãsoarã la nivelul unuia sau mai multor compartiment SE APROBA // RECTOR, Prof.univ. Gheorgh PROCEDURA PRIVIND ARHIVAREA DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE iN CADRUL UNIVERSITATII DIN PITESTI 1. SCOPUL: 1.1 Scopul acestei proceduri este de a stabili un set unitar de reguli pentru pastrarea gi arhivarea documentelor financiar-contabile; 1.2 Stabilirea responsabilititilor privind arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor financiar. 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 5. RESPONSABILITĂŢI 1. SCOP Procedura reglementează activitățile din cadrul procesului de completarea corectă și în termen a documentelor școlare, precum și modul de arhivare, păstrarea și responsabilitățile privind arhivare

Mobilier DULAPURI din PAL pentru STOCARE si ARHIVARE Documente

Procedura poate fi diferită în funcție de versiunea programului. Arhivare documente ZIP pe Mac. Acum, o să vă explic care este modul de arhivare documente ZIP pe Mac. Chiar și pe Mac puteți arhiva cu ușurință un document, datorită atât utilitarului implicit în sistemul de operare Apple, cât și prin intermediul unor aplicații. Documente. Tratament fiscal Tags: arhivare documente, termen, 10 ani, Legea contabilitatii. Apasati butonul alaturat Plateste prin SMS si urmariti instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, veti putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurate 7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 8. Descrierea procedurii operaţionale 8.1 Generalităţi 8.2 Documente utilizate 8.3 Modul de lucru 9 Procedura de arhivare si nomenclator arhivistic; Procedura de cartografiere a datelor cu caracter personal; Procedura de analiza a interesului legitim ; Procedura de evidenta a prelucrarii datelor; BONUS: Primiti 2 documente extrem de importante pentru orice firma care are angajati, dar si clienti. Cele 2 documente va usureaza munca pe care o. Procedură operațională privind activitatea de gestionare a actelor de studii. Procedură operațională privind activitatea de gestionare (procurare, întocmire, completare, eliberare, casare și arhivare) a actelor de studii, a certificatelor de acordare a definitivării în învățământ și a documentelor școlare