Home

De ce au fost importante tipăriturile lui coresi

6 Precizează ce fel de cărți sau tipărit la început în Țările Române 7 Explică pe baza informațiilor din textul dat de ce au fost importante tipăriturile lui Coresi VA ROG AJUTATI MA PANA LUNI DAU COROANA SI 25 DE PUNCTE!! Cu toate acestea, avem datoria de a aminti unii oameni ce au avut inițiative revoluționare și au schimbat considerabil parcursul istoric al scrisului. Cu mai bine de 437 de ani în urmă ieșea de sub tipar ultima, dar și cea mai de seamă carte făurită de diaconul Coresi, carte de referință a tipăriturilor românești

A doua carte tipărită de el tot la Sibiu a fost un Tetraevanghel slavon (1546). Sibiul devenise locul primei tipografii particulare din Principatele Române. O a doua astfel de tipografie avea să funcționeze la Brașov, iar prima carte - un Octoih - se imprima aici de către Coresi, la 1556‑1557. Tipăriturile coresiene sunt peste 25 la. Originar din satul Cucuteni, județul Dâmbovița, Coresi și și-a început activitatea tipografică în cancelaria Târgoviște, iar în 1559-1560 s-a stabilit definitiv la Brașov, unde i s-a oferit posibilitatea de a tipări și în limba română. Cele mai mulrte tipăriturile ale lui Coresi au apărut la Brașov între 1556 și 1583 Tipăriturile lui Liubavici au o largă circulaţie, In ceea ce priveste rolul lui Coresi , .S-a descoperit intr-un manuscris de la Ieud si a fost atribuita lui Coresi de I.Bianu,caracterele tipografice ale pravilei sunt aceleasi cu cari sau tiparit unele carti ale lui Coresi dintre 1570si 1580.55). Lui Coresi îi datorăm impunerea acestui grai la baza limbii române literare, avantaj de care ne bucurăm cei ce folosim în prezent limba română, generații care am moștenit acest dar, fără să cunoaştem poate sacrificiile de necrezut din vremurile trecute sau eforturile unor adevăraţi eroi naționali care au făcut să se nască. a lui Coresi, muta t o perioadă la că de au făcut tipare aice în Ardealu, și văzând acest lucru, foarte mi se îndulci inima . 333. (devreme ce azi, în colec iile muzeale, au fost

1 Explică Folosind un dicționar sensul pe care îl au în

Cazania diaconului Coresi - prima carte de referință a

 1. Fondul de carte al Bibliotecii judeţene I.G. Bibicescu din municipiul Drobeta Turnu Severin este unul destul de vast, peste 600 de cărţi ce au o vechime de aproape 500 de ani, cuprinde ediţii princeps, ediţii de lux, ediţii cu ex libris-uri, cum şi numeroase lucrări de interes enciclopedi
 2. Tipăriturile lui Coresi, apărute în mare parte la Brașov între 1556 și 1583 sub influența curentelor de reformă religioasă luterană și calvină răspândite atunci în Transilvania, sunt adevărate monumente de limbă veche românească, importante și prin predosloviile scrise de el, în care se ridică pentru prima oară, cu.
 3. Noţiunile de bază ale credinţei creştine sunt redate în limba noastră prin cuvinte de origine latină, fapt ce arată că aproape toate denumirile de bază ale credinţei şi unele forme ale cultului creştin au fost create până în secolul al IV-lea. Cea mai cunoscută rugăciune, Tatăl Nostru, este alcătuită în proporţie de.
 4. Articole din Vasile Lupu scrise de blogideologic. După uciderea împăratului Mauricius (Mavrichie îi spune Dosoftei într- o poezie epitaf), p rogresul reorganizării lumii romane de răsărit va fi oprit până la sosirea lui Heraclius (610 - 641), frumosul, viteazul, înţeleptul copil al exarhului din Cartagina africană.Sub presiunea avarilor şi slavilor ce atacau imperiul bizantin.
 5. datorită perspectivei de a trata separat unele cărţi ce au circulat în colligat, ca Poveste la 40 de mucenici , Cazanii la oameni morţi etc.). 12 BRV, vol. 1, Nr. 13, p. 51; Vladimir Drimba.

Primele tipografii din Principatele Român

Apariția misterioasă a unui monolit tulbură liniștea unei comunități dacice în campania de imagine a celei de-a 20-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (23 iulie - 1 august 2021). Spotul semnat de artiștii româno-britanici Anton și Damian Groves, după un concept creat de echipa TIFF, surprinde un fenomen bizar petrecut în urmă cu [ Catalog 1982; Hajós 1987; Timotei Cipariu. Corespondenţa 1992. 2 Archivu pentru filologia şi istoria, deseori scris în întregime de Timotei Cipariu, a apărut în 40 de numere, din 1867 până în 1872. Mai exact, 38 de numere s-au tipărit între 1867-1869, iar între 1870-1872 au fost editate doar două (vezi: Ursuţiu 1980, p. 116-130

PRIMA ŞCOALĂ ROMÂNEASCĂ a fost deschisă în 1495

Tipăriturile lui, apărute în mare parte la Brașov între 1556 și 1583 sub influența curentelor de reformă religioasă luterană și calvină, răspândite atunci în Transilvania, sunt adevărate monumente de limbă veche românească, importante și prin predosloviile scrise de el, în care se ridică pentru prima oară, cu. Stilul lui Coresi, cu o frază mai evoluată, arată stăruința cu care acesta căuta să apropie limba textelor bisericești de limba vorbită. Tipăriturile lui Coresi au circulat nu numai în Transilvania, ci și în Țara Românească și în Moldova, bucurându-se de un prestigiu cu mult mai mare decât îl aveau manuscrisele Cartea a fost tradusă de aceşti români calvinizaţi din limba maghiară, după traducerea din 1551 a lui Gaspar Heltai. Cartea a fost tipărită cu litere chirilice de diaconul Şerban, fiul lui Coresi şi de diaconul Marian. Cu Palia de la Orăştie se încheie epoca însemnată a tipăriturilor româneşti din secolul al XVI-lea întreaga sa viaţă de episcop a fost acela de a se scrie şi vorbi într-o limbă neaoş românească, aşa cum doriseră şi vrednicii săi înaintaşi din scaunul episcopal de la Râmnic. În afară de contribuţiile aduse la publicarea cărţilor, a purtat de grijă pentru toate tipăriturile sale

De ce au nevoie politicienii de aceste așa-zise pârghii? și trece cu foarte mare ușurinţă peste tipăriturile lui Coresi. De ce o face? lui Guguţă, care, de altfel, au fost traduse. Prin mișcări demografice continue, de dincolo de munți, spre sud și est, deci mai ales plecând din Transilvania, nucleul pământului românesc, cea mai mare provincie și mai dezvoltată, dar și prin transhumanță (păstorit itinerant), prin tipărirea de cărți religioase, precum tipăriturile munteanului Coresi care au circulat peste. Câteva zeci de persoane au participat, miercuri, la un miting în faţa sediului Ministerului Culturii, protestând faţă de situaţia grea în care se află activitatea tipografică în România şi în mod special CNI CORESI SA, datorită încercărilor de desfiinţare, prin manevre oculte, a acestei companii, după cum acuză USTR L. română literară reprezintă un proces îndelungat care, început în secolul al XVI-lea prin tipăriturile lui Coresi, a fost perfecționat în fiecare secol următor conform noilor realități politice, sociale și culturale. ~ populáră: l. care este creată de un popor, aparține acestuia și este vorbită de el, caracterizându-se. Lucrarea lui E. J. Hobsbawm [1] este compusă din 6 capitole, plus prefaţă, introducere, hărţi şi indice şi a fost scoasă de sub tipar în anul 1991. Ne permitem o efemeră divagaţie, precizând că autorul este un istoric destul de controversat, întrucât fusese membru al Partidului Comunist din Marea Britanie şi nu s-a disociat niciodată, definitiv, de convingerile sale marxist.

S-a motivat că că nu este sănătos ca un adult să consume mai mult de 3.000 de calorii pe zi, iar alimentele de bază au fost raţionalizate şi reduse progresiv până la un kilogram de zahăr, ulei, carne, făină, o jumătate de pachet de unt, cinci ouă, două kilograme de mălai de persoană pe lună, toate aceste produse fiind de. La Marea Adunare de la Alba Iulia au participat cinci episcopi și 129 de protopopi români. După ce lucrările au fost pregătite, la 7/20 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român a luat hotărârea de a con¬voca la Alba Iulia, pentru ziua de 18 noiembrie/1 decembrie, o Mare Adunare Naţio¬nală a românilor transilvăneni, care să.

Diaconul Coresi - es

Contactat telefonic, directorul, despre care se presupunea că şi-ar fi înaintat demisia de bunăvoie, a declarat că asupra sa s-au făcut presiuni de ordin politic. Întrebat care au fost motivele ce l-au determinat să renunţe la şefia Muzeului de Arheologie, Chera a răspuns sec: În urma unui telefon dat de domnul Haşotti lui. Scrisul religios a pus în circulație, probabil în a doua jumătate a veacului al XV-lea [6, p. 23-34, 47-58], prima formă aleasă, cultivată a limbii române. Traducerea cărților sfinte în limba țării a dat formă românească întâi cărților biblice de lectură cele mai importante (primele au fost, desigur, Psaltirea, Evangheliile. Cu soţia lui. De ce nu se spune. în Evanghelii cine s-a căsătorit la Cana ? Păi pentru. că era nunta lui Isus, nuntă de care nu se putea vorbi, mente incomplete, totul depinde de felul cum au fost. 33. 3 — Pendulul lui Foucault, voi. II. împărţite fragmentele. Desigur, nu într-o continuitate lo Due to a planned power outage, our services will be reduced today (June 15) starting at 8:30am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience

Un cuplu de români alături de sora bărbatului au fost judecați și condamnați de un tribunal belgian, după ce au reușit un număr record de furturi în doar 8 zile, relatează cotidianul regional De Krant van West-Vlaanderen. Doar de 8 zile a avut nevoie un trio de români din Franța să comită 16 furturi în [ curentul autohton În faȚa romantismului de Împrumut; 11 x. romantism francez pe subiecte romÂneȘti; 12 xi. Întoarcerea vechiului fond romÂnesc; 13 xii. expresia integralĂ a sufletului romÂnesc: mihail eminescu; 14 xiii. revenirea spiritului local; 15 xiv. noua orientare a tineretului de la 1900; 16 not Antim are 4 lucrări ale lui, la zece le-a scris predosloviile, pentru cinci a întocmit versurile, la şase a scris cuvântul de iertăciune de la sfârşit, iar şase cărţi sunt traduse de el în limba greacă. Şase volume au fost tipărite cu cheltuiala lui Antim, cinci cu blagoslovenia sa, iar zece, date de pomană cititorilor

DOCUMENTAR: Tetraevanghelul - prima carte în limba română

 1. escu e dorinţa de mai bine Început al vremilor ce-au fost E încrederea în ziua care vine. , plină de ceața lui Sandburg. Nu înțeleg ce îşi spun e.
 2. Doar așa-numitele cărți de învățătură, folosite la predică, au fost publicate în românește. Ponderea cea mai mare o au cărțile tipărite în secolul al XVIII-lea, iar între acestea, cele imprimate la Blaj. Foarte numeroase sunt și tipăriturile de la Râmnic și Sibiu, dar nu lipsesc nici cele de la Iași, București.
 3. Curs online de Teologie Mistică Ortodoxă; CV, Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruş; CV, Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu; CV, Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae; Articole recente. Acatistele și alte poeme ale Fericitului Ieroschimonah Daniil Tudor [26] Psalmul al 92-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizat
 4. Potrivit strategiei politice şi culturale a domnitorului Constantin Brâncoveanu şi a mitropolitului Teodosie, tipăriturile râmnicene ale lui Antim Ivireanul au fost răspândite şi la românii din Transilvania, expuşi prozelitismului oficial de sorginte catolică sau protestantă (Bănică, 2000, 208 şi urm.; ş.a.)

(PDF) Moştenirea liturgică a Bălgradului

 1. Cât au fost învăţând mai de multă vreame, acmu nice atâta nime nu învaţă. Pentr-a-cea de nevoe mi-au fost ca un datornic ce sint lui D[u]m[ne]dzău cu talantul ce mi-au dat să-mi poč plăti datoriia macar de cât, până nu mă duc în casa cea de lut a moşilor miei
 2. ica a 18-a după praznicul Rusaliilor, ne a
 3. Introducere Modificare. Cea dintâi întrebare, cu care trebuie să se ocupe o expunere a istoriei literaturii române, este: când începe această literatură? Dacă vorbim de
 4. Mitropolitul grec Hierotheos Vlachos afirmă că cei care au vestit venirea în lume a lui Dumnezeu-Cuvântul au fost în comuniune cu El înainte de Întruparea Sa: Prorocii şi drepţii Vechiului Testament au fost în comuniune cu Dumnezeu-Cuvântul şi au văzut de dinainte întruparea Sa. Tocmai de aceea L-au văzut ca om
 5. Pe vremea lui Mircea cel Bătrân existau mai multe mănăstiri despre care nu se ştie când şi de cine au fost întemeiate, printre ele numărându-se şi Mănăstirea Dealu. Dar lăcaşul iniţial nu a rezistat prea mult astfel că, la sfârşitul aceluiaşi secol, domnitorul Radu cel Mare (1495-1508) a hotărât ridicarea unui ansamblu.
 6. a cea strălucitoare a acestei întâmplări istorice
 7. O explicaţie, însă, există, şi anume: urmaşii lui Litovoi (cei care au fost duşi în Maramureş de către Carol Robert de Anjou, după bătălia de la Posada - 1330) n-au fost însoţiţi în Maramureş de întreaga suflare a Olteniei, ci doar de vlahii din care se trăgea neamul lui Litovoi, la care s-au mai adăugat, cred.

Nu știam de ce, era secret totul, dar ulterior am aflat de accidentul nuclear și am înțeles că inițiativa lui Echimov fusese singulară și ulterior au repetat-o toți. Îmi amintesc tărăboiul iscat când s-a pierdut o mină pe mare, evident o mină falsă, dar tot la fel a fost agitația Limba Romana - Scribd Limba Roman MISTREŢUL CU COLŢI DE ARGINT Numai un Prinţ poate năzui la mistreţul cu colţi de argint. Numai un Prinţ riscă să moară ucis de propriul vânat. Numai un Prinţ citeşte semnele apelor, ale vântului, ale ierburilor. Pentru slujitori, Prinţul pare ridicol. Slujitorii nu văd mistreţul cu colţi de argint. Nici nu bănuiesc că ar pute

Prima Biblie în limba română - Basilica

Elevii au fost profund impresionaţi de patul cu tăbliile înalte de la cele două capete care creau iluzia optică de dimensiune redusă, făcându-i să întrebe dacă în acest pat chiar putea să încapă un om de talia savantului, au fost deasemenea impresionaţi de exponatele din muzeul de etnografie, în special de diorama reprezentând. Aşa s-au petrecut lucrurile şi cu Biblia de la Blaj de la 1795 sau cu Biblia Şaguna de la Sibiu de la 1858: ambele au fost practic revizuiri periodice şi diortosiri ale Bibliei de la Bucureşti de la 1688. Acelaşi statut îl au şi cele patru ediţii sinodale ale Bibliei româneşti din secolul XX (din 1914, 1936, 1968 şi 2000) Văzînd minunile dincolo de fire care se întîmplă sub ochii lui, Neohor a crezut în Domnul, şi a fost învăţat credinţa de către unul din Apostoli, care 1-a şi botezat. Întorcîndu-se la casa lui din Cartagina, Neohor a adus cu sine din Palestina credinţa creştină, ca pe un mărgăritar de mult preţ La Marea Adunare de la Alba Iulia au participat cinci episcopi și 129 de protopopi români . După ce lucrările au fost pregătite, la 7/20 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român a luat hotărârea de a con­voca la Alba Iulia, pentru ziua de 18 noiembrie/1 decembrie, o Mare Adunare Naţio­nală a românilor transilvăneni, care să. V Explică, pe baza informaţiilor din textul dat, de ce au fost importante tipăriturile lui Coresi. 17 I W Pagina reprodusă alăturat face parte din epilo- gul scris de Coresi la Evangheliar, cu alfabet chirilic, și este transcrisă cu alfabet latin, în casetă

De ce Iisus Hristos şi nu Isus Cristos (I

 1. Cărţile tipărite de diaconul Coresi au avut o mare circulaţie şi au pus bazele limbii române literare vechi. Palia de la Orăştie{ 1582) este tipărită de Şerban, fiul lui Coresi. Cuprinde primele două capitole din Biblie: Creaţiunea (Bitia) şi Ieşirea (Ishodul). Traducerea s-a făcut după un text latin
 2. Dar, de vreme ce eu n-am fost harnic nici întâi, nici acum să viu la tine, să mă satur de vederea ta, şi şi fiindcă îi este milă de durerea pe care o provoacă moartea lui: Că mie multă milă mi-au fost de voi şi de feciorii Ele au in-dicat particularităţi dintr-o perioadă mai veche decât tipăriturile lui Coresi
 3. Începând cu domnia lui Radu cel Mare, Târgovişte redevine prima reşedinţă de scaun a Ţării Româneşti, rol pe care îl deţine până în 1545. În acesta perioadă, de aici au fost emise 230 de documente interne, în timp ce din Bucureşti numai 94

Bisericile de Lemn din Maramureş - Aka

 1. Au trecut 19 ani de la moartea sa și a dispărut și regimul comunist. A trebuit să se mai scurgă alți 17 ani până ce s-au îndreptat erorile înregistrate în actele de deces ale contelui Chifor Alexandru. Deci aceste date au stat nerectificate un total de 36 de ani, din anul 1970 și până în anul 2006. Cât de ușor s-ar fi putut.
 2. Mai tarziu, a reaparut din ce in ce mai rar; in Anglia ultima epidemie a fost in 1665: atunci au murit aproximativ 100 de mii de oameni. Pesta nu a disparut nici pana astazi. La sfar
 3. Se pare că oamenii au avut întotdeauna nevoie de certitudini. Şi, dacă le-au pierdut pe unele, a fost în firea lucrurilor să le înlocuiască cu altele. Iată de ce locul catedralelor l-au luat arcurile de triumf şi mausoleele, diferitele panteonuri în care Naţiunea celebra un alt fel de sfinţi: eroii neamului
 4. Şi noi satul Răşinari ne-am ţinut de legătură şi de pacea care s-a făcut atuncea, iară domnii Sibiului nu s-au ţinut de legătură şi de pace, ce ne-au stricat întâiu scaunul de lege care au fost, judecând 40 de bătrâni juraţi la judecată de moarte şi au mânat călăraşi în pădure şi au tăiat furcile de le-au coborât jos
 5. are al poporului român din Transilvania în.
 6. 5 Despre influenţele calvine din tipăriturile lui Coresi a se vedea şi Al. iar mai apoi, într-o formă superioară, au fost preluate de către Antim Ivireanul22. În al doilea rând, chiar dacă din lista Tainelor enumerate lipseşte Molitfelnicul lui Coresi nu are nimic de-a face cu ceea ce ne-am aştepta de la un astfel de titlu
 7. Prin tipăriturile românești ale lui Coresi s-a făcut și mai mult simțită unitatea de limbă, de credință și de origine a românilor de pretutindeni [12]. Tot o realizare a ucenicilor lui Coresi, diacul Șerban și diacul Marien este Palia de la Orăștie (1582), cea mai mediatizată producție a vechii literaturi [13]

Blogul lui Răzvan Codrescu Răzvan Codrescu: poet, traducător şi eseist de orientare tradiţionalistă, promotor al principiilor şi idealurilor dreptei creştine, fără să fi fost membru al vreunui partid politic nici înainte şi nici după 1989, a debutat publicistic în 1985, cu eseul Don Quijote şi Prinţul Mîşkin (în revista Luceafărul, an XXVIII, nr. 39, p. 8), şi. Rapoarte de activitate (2) LEGIO DACICA Prezentare (1) Activități (8) Poveștile Legio Dacica (15) GENERALITĂŢI Terra Dacorum (24) Economia (12) Arta (6) SOCIAL Regii (15) Personaje (6) Societate (3) Origini (2) Triburi (82) Împăraţii traco-daci (1) SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ. Dacă veţi examina datele pe care se sprijină concluzia acelui raport, aflate la dosar la pagina 6 (fila 189), veţi vedea că autorii lui au avut grijă, ca nişte experţi ce au fost, să pună de o parte importurile de armament şi să le scadă din cifra importurilor totale, spre a degaja cifra importurilor reale, utile ţării, după ei Dicţionar Ardelean (Popular) - Român. De la lume adunate şi-napoi la lume date actualizat la 2019-02-10. pentru ajustări / adăugări trimiteţi email la richard_huza

Ne descrie un francez pe la 1570, aici, în Bucureşti, curtea lui Alexandru-Vodă, fiul lui Mircea. Într-un anume moment se aduce vin, şi era o datorie pentru boieri să bea, de câte ori se ridica păharul, în sănătatea, întâi, a lui Dumnezeu, trei cuvinte româneşti, care ni-au fost păstrate în descrierea lui l'Escalopier, apoi. Frollo, căci altfel de ce n-au fost şi dacii, romani, sau de ce n-au devenit şi secuii, romani, ci. un anumit sange comun - fie el şi produs prin amestecări - şi aci nu vorbim de indivizii. izolaţi care se incorporează din afară la fiinţa neamului formată gata - un trecut trăi Şi după cc au fost un cias rău, că toţi banii i-am păgubit din cuviincioasă pricini, apoi ie-ai găsit şi d-ta de ie-ai băgat in socoteli streine, şi neavând eu vreme a-mi căută, d-ta cu silnicie, după cum an fost voinţa d-tale, ai apucat pe o fămee ce nare nici o şlinlăle (sic î) de socotelile mele cu casa Armâşului, şi. Aceste mijloace au fost cunoscute dintotdeauna şi au fost folosi te a tât de prim itivi, cât şi de greci, de romani, de oamenii din Evu l Mediu; progresele tehnice au permis, în zilele noastre, pu ternica lor dezvoltare; atât de bine, încât aceste mijloace au fost considerate esenţialul acţiunii asupra spiritelor

Cum era viața în Brașovul de acum câteva sute de ani - De

După slăbirea puterii odrizilor, pe la mijlocul secolului al IV-lea, grupuri de sciţi încearcă să se aşeze în Dobrogea, sub conducera lui Atheas, Qeto-dacii dar au fost respinse în anul 339 î. d. Hr. de cetăţile greceşti în alianţă cu geţii (o alianţă condusă de un enigmatic rex Istrianorum), dar şi cu sprijinul regelui. Din păcate, aşa cum s-au petrecut lucrurile, de dispariţia lui Ceauşescu nu a ajuns să profite poporul român, aşa cum era firesc, adică să profite cei ce au suferit de pe urma lui Ceauşescu,ci au ajuns să profite duşmanii neamului românesc, aceiaşi care profitaseră şi în anii grei când, prin corvoadă naţională, le-am. Şi tot, ce a fost la dreapta a trecut la stânga şi ce a fost la stânga a trecut îa dreapta: dorinţa trecută - de a fi cât se poate mai,departe de casă - s-a schimbat în dorinţa de a fi cât mai aproape de ea. îndrumarea vieţii m.ele,dorinţele mele aii devenit altele: şi binele şi răul şi-au schimbat Religia culturii ţ ţ ş.

Averea culturală a bibiliotecii „I

De ziua Limbii Române la Soroca, 31 august 2014 Despre Noua Ordine Mondială (Video) Un interviu cutremurător cu Părintele Jean Boboc despre transumanism, religia mondializării Despre iubire - un punct de vedere psihologic si teologic ITO 2018 - a fost anunțat programul evenimentului Nu uita ca esti roman otomanii, rușii și habsburgii. Exploatarea otomană. Muntenia a plătit în perioada cuprinsă de la primul tribut (1415) şi până în 1858, o sumă ce se ridica la 664.176.536 lei aur. Această sumă transformată în cantitate de aur echivalează cu 214.194 kg aur, cca 214,2 tone. Moldova a plătit în perioada cuprinsă între 1456 şi 1858 o sumă ce se ridica la 322.532.000 lei aur Deci este de dupa cadere si nu dinainte de cadere. Desi una este placerea care se ascunde in noi, ea este caracterizata in multe feluri. Placerea, spune Ilie Presbiterul, este situata in toate membrele corpului, nu pentru toate pare in egala masura de sacaitoare. Nu sacaie la fel pe toti oamenii a lui Mihai Viteazul de pe spatele unui docu­ ment din 1600, ce conţine în ciornă revendica­ rea unor teritorii locuite de români. însemnarea (ce ar fi fost adresată lui Rudolf al II-lea al Austriei) este uimitoare prin laconism, iar împre­ jurarea că această dintâi menţiune a unităţii româneşti să fi fost redactată chiar. Astfel în aşa-numitul sbornic de la Slatina al lui Isaia, copiat la mijlocul secolului al XVI-lea, cronica de la Putna în prima redacţie, cronicile lui Macarie şi Eftimie sunt precedate de o Poveste pe scurt de la anul vieţii lui Adam până în timpul de astăzi, precum şi de o cronică sârbă şi alta bulgară. În alt sbornic, din.

codul entității muzeale|identificatorul înregistrării|denumirea (română)|denumirea (engleză)|localitatea|unitatea administrativă|adresa|codul poștal|telefon. Important de subliniat este faptul că deşi şi mică au fost, căci nimic dentru ale noastre n-am adus, ideea originii romane a poporului şi a limbii române, cât ce povaţă avînd pre cei mai desăvîrşit luminaţi în minte, şi cea a continuităţii au fost afirmate şi prezentate cu. 91 TRANSILVANIA 7/202 Ni se bagă pe gât manuscrise de tot felul, apoi scrierea lui Neagoe Basarab (învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie) despre care nici măcar nu ştim da­că este a lui, paternitatea textului este in­certă, tipăriturile lui Coresi, Cazania lui Varlaam şi o sumedenie de alte astfel de lucrări, care nu reprezintă. Хранение и публикация учебных и учебно-тематических материалов, все для учеб

24 martie: Diaconul bisericesc Coresi, primul tipograf în

Download 42677954 Rodica Zafiu Limbaj Si Politica.. Color a fost o trupă de visual kei formată în anul 1985. Nou!!: 1985 și Color · Vezi mai mult » Cometă periodică. Cometa Halley la trecerea sa în 1986 O cometă periodică este acea cometă care a fost observată la mai mult decât un periheliu și / sau care are o perioadă inferioară a 200 de ani Sprijiniră şi tipăriturile lui Coresi. Deci în vreme ce ei au de fiecare Sas un capital de 2000 coroane, noi avem Sosirile turiștilor în hotelurile și pensiunile românești în prima jumătate de an au fost de 3,2 milioane, în creștere cu 52,4% faţă de perioada similară din anul trecut, când ne aflam în plină pandemie.. Comments . Transcription . Nr. 1-2/200

codul entității muzeale|identificatorul înregistrării|județul|denumirea (română)|denumirea cu localitate (română)|denumirea (engleză)|denumirea cu localitate (engleză) Perit-au dacii? BPHasdeu . În anul 182 de la Crist, adica 76 după cucerirea Daciei, sub domnia lui Comod, Dion Casiu vorbind despre mişcările barbarilor povesteşte: Trimiţînd burii solie la Roma, Comod le hărăzi pace, deşi mai înainte vreme o a fost respins, în mai multe rînduri, ştiind că, fiind pînă arunci tari, ei au fost cerut nu atît liniştea precît timpul pentru a. An III, Nr. 3, 2012 - Facultatea de Litere BIBLICUM JASSYENSE BIBLICUM JASSYENSE Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics EDITED BY EDITED BY The Center of Biblical-Philological Studies Monumenta linguae Dacoromanorum Alexandru Ioan Cuza University, Iaşi, Romania The Center of Biblical-Philological Studies.